top of page

Het buitenslapen dateert reeds van 1930 in de niet Scaninavische landen. Zo werden, in eerste instantie, uit plaatsgebrek binnenshuis kinderen in een ijzeren "kooi" te slapen gelegd in Washington. De "kooi" zelf werd ontworpen in 1922 in Amerika. Op de foto's zie je het gebruik ervan in de jaren 1934 - 1938. Door het gebruik ontdekte men pas dat de kinderen heel wat plezier haalde uit de frisse lucht en zonnestralen en zag men het voordeel op de gezondheid. 

WEETJES OMTRENT BUITENSLAAPGESCHIEDENIS!

In de jaren '30 ontwikkelde in Groningen (Noord-Nederland) een huisarts een buitenbed zodat baby's buiten konden slapen in plaats van in de vervuilde binnenlucht. Tot vandaag worden deze bedjes nog steeds geproduceerd volgens het oorspronkelijk ontwerp. LUTJE POTJE, dat "klein kind" betekend in het Gronings, verhuurd, verkoopt en onderhoud deze houten bedden op pootjes. Drie zijden zijn gesloten waarvan één zijde is voorzien van een plexiglas raampje. De voorkant heeft een poortje met muggengaas waarin de kinderen slapen gelegd kunnen worden. Het ontwerp heeft veel van een konijnenhok. Vele mensen associëren dit hiermee, maar vandaag de dag worden alle bedden die geproduceerd worden, in welke vorm dan ook, ontworpen en gemaakt naar het oorspronkelijke ontwerp van de jaren '30. In Nederland zijn er redelijk wat kinderdagverblijven waar de kinderen hun dutje buiten kunnen hebben, in België is de vraag groot vanuit de ouders en is er een kleinschalig aanbod van kinderdagverblijven die zweren bij buitenslapen. 

In Finland wordt door het lokale consultatiebureau het advies gegeven om baby's al vanaf twee weken geleidelijk aan buiten te laten slapen. Daar doen ouders dit meestal in de kinderwagen, ongeacht het seizoen. Uit onderzoek van 2007 is gebleken dat de baby's buiten beter slapen in de frisse lucht dan in de slaapkamer. Tevens sliepen de kinderen het langst bij een gemiddelde temperatuur van, jawel, -6°C! Bij een temperatuur van -15°C werd het kind vlugger wakker. Hierdoor wordt geadviseerd dat kinderen maar buiten mogen slapen tot een temperatuur van -10°C. Uit dit onderzoek is gebleken dat de geobserveerde kinderen buiten gemiddeld een dut deden van 1.5 tot 3u, terwijl binnen dit 1 tot 2u was. Buitenslapen werd niet ervaren als gevaarlijk voor een baby. Het enige dat veel voorkwam waren rode wangen en koud neuspuntje. Als de baby buiten slaapt, let er dan op dat hij gekleed is naar het weer. Onder de 0°C wordt geadviseerd handschoenen te dragen en een muts.  Het is niet goed voor een baby om het te warm of te koud te hebben. Je kan dit makkelijk controleren door aan de handjes of het nekje te voelen. Een zweterige nek wordt het meeste waargenomen bij 0°C maar neemt af in koudere temperaturen, dit kind van te veel lagen kleding of beddengoed werd voorzien. Kinderen worden uiteraard  steeds slapengelegd binnen het gezichtsveld van de ouder.

bottom of page