©2018 by Charlotje bvba. Proudly created with Wix.com

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon

011 745 190

info@kamiel.care

Boerenkrijgsingel 46 3500 Hasselt

Ons verhaal

Onze kinderopvang helpt kinderen opgroeien doordat wij ze als mini-volwassenen aanschouwen en betrekken in het dagelijks opvanggebeuren. Hierdoor dragen wij bij aan kinderen die als onbevangen persoon ontwikkelen in onze maatschappij.

Wij plaatsen kinderen en hun ontwikkeling op de eerste plaats. Wij kijken wat kinderen bezighoud en anticiperen hierop. Wij organiseren dit in compacte kinderopvanglocaties die stimulerend spelaanbod voor handen hebben waarbij de kinderen zelf de ruimte krijgen dit te manipuleren zodat ze henzelf blijven ontwikkelen.

In de praktijk

 • Onze opvang wil een plaats zijn waar ouders en kinderen zich goed voelen.

 • Positief opvoeden creëren wij door kinderen positief de benaderen en betrokkenheid in dagelijks opvang gebeuren te geven.

 • Huiselijke sfeer en contact staat bij ons voorop.

 • Zelfstandigheid stimuleren door te kijken door de ogen van het kind. 

 • Wij creëren speelhoeken en speelzones die duidelijk tonen aan de kinderen welk spel er zich daar afspeelt. Alles krijgt zijn eigen plek, eten en slapen gebeurt steeds op dezelfde plaats. 

 • Enkel ouders krijgen toestemming voor toegang van de opvang via een  gepersonaliseerde badge. Afhalen door anderen, enkel na toestemming van de ouder. 

 • Onze full-service bieden wij door luiers en verzorgingsproducten aan te bieden, maar ook beddengoed en alle maaltijden. 

 • Wij staan open voor kinderen met specifieke zorg behoefte en hebben we ervaring in dove kinderen, kinderen met lichamelijke beperking en kinderen met Syndroom van Down

 • Wij werken niet met wachtlijsten, enkel effectieve inschrijvingen. 

Kosten

Omdat wij beschikken over een attest van toezicht van Kind & Gezin, reiken wij fiscale attesten uit aan de ouders. Zo kunnen de kosten van de opvang ingebracht worden via de belastingen, met een maximum bedrag van €11.20 per dag per kind.

Reeds voor 30 euro per dag krijgt je spruit te beste zorgen! Ontdek ons All Inclusief maandformule dat er voor zorgt dat de betaling éénvoudig kan verlopen! 

Wist je dat je werkgever kan meebetalen aan de kinderopvang? Ontdek ons bedrijfsgerelateerd kinderopvang aanbod!  

SAMENWERKERS

Samenwerken kan worden gedefinieerd als het gezamenlijk inzetten om een bepaald doel te bereiken. Samenwerking vindt plaats tussen minimaal twee personen, dus ook in een groep of tussen meerdere groepen. Samenwerken wordt gezien als een belangrijke competentie omdat het een efficiënte manier is om doelen te bereiken.

Wat verwachten wij?

Onze samenwerkers hebben de ambitie om onze missie vorm te geven in hun dagelijks handelen. Zo nemen ze initiatief om nieuwe methodieken te implementeren en onbevangen te zijn voor nieuwigheden in de wereldwijde welzijnssector. Onze samenwerkers nemen verantwoordelijkheid in hun eigen dagtaak. Ze omarmen professionele groei via bijscholingen, buurtwerking, sociale media en kind-ouderparticipatie. Ze pionieren door beproefde methodieken te implementeren in de werking. Te innoveren door eigen methodieken te ontwikkelen en toe te passen. De samenwerkers hebben doorzettingsvermogen door hetgeen ze nog nooit gedaan hebben, uit te voeren. Ze hebben authenticiteit in de omgang met jonge kinderen dat zorgt voor een hoog welbevinden, dit stralen ze door naar hun collega samenwerkers. Dit alles heeft het gevolg dat onze samenwerkers betekenisvol zijn door de impact dat onze visie heeft op het opgroeiende kind, zijn gezin en omgeving.

 

Gediplomeerde, sociale, enthousiaste, lieve, ervaren, beetje gekke, collegiale, stoere, empathische en professionele begeleiders en verantwoordelijken met een GROOT hart voor onze kinderen ! 

Wat bieden wij?

 • Een leuke, moderne werkplek waar werkgemak voorop staat. 

 • Betrokkenheid: met inspraak binnen ons kader en vrijheid in het plannen van de dagtaken

 • Ontwikkelingsdoelen en competentieprofielen 

 • Vast contract na 4 opéénvolgende contracten van 6 maanden

 • Fietsvergoeding, treinabonnement én buskaart 

 • Loon volgens PC331 aangevuld met maaltijdcheques en sociaal abonnement 

 • Extra legale verloningen voor de verantwoordelijken ( competitief met de concullega's ) 

 • Vrijheid in het opstellen van de werkroosters (= méér collegialiteit ) 

 • Ziektebeleid ( zorgt voor continuïteit ) 

 • Professionele werkomgeving

 • Flexibele job die meer vrijheid creëert

 • Kennis

 • Bijzondere methodieken ( we love methodieken ) 

 • Innovatieve organisatie

 • Afwisseling

 • 15 jaar ervaring

 • Doorgroeimogelijkheden   

 • Eigen coaches maar ook samenwerking met externe coaches

 • Aanstekelijke GOESTING

 • Breed netwerk    

Wil jij erbij horen? 

Herken je jezelf in bovenstaande, dan willen wij je in ons team van 16 medewerkers! Solliciteer via mail >> info@kamiel.care <<

Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.

Functieomschrijving: kindbegeleider

FUNCTIEDOEL : De dagelijkse werking van de kinderopvang waarborgen volgens visie en missie van de organisatie. Zelfstandig activiteiten organiseren, met oog voor welbevinden van de kinderen en betrokkenheid met de ouders. Je werkt hygiënisch en efficiënt en zorgt voor een correcte rapportering naar de verantwoordelijke.

 

PLAATS IN DE ORGANISATIE : Je werkt samen met de verantwoordelijke in teamverband aan de dagelijkse werking van een kinderopvanginitiatief.

 

FUNCTIE-INHOUD : Je garandeert de dagelijkse werking van een kinderopvang waarbij je oog hebt op het zelfstandig organiseren van activiteiten. Je gaat samen met het team plannen waarbij het welbevinden van de kinderen voorop staat. Je rapporteert uit eigen initiatief naar collega's en verantwoordelijke en kijkt kritisch naar je eigen functioneren maar ook de algehele werking. Je staat open bij te leren en feedback zie jij als een geschenk om je persoonlijke werking te verbeteren. Je zorgt voor een warm onthaal en maakt extra tijd voor ieder kind en zijn ouder. Je zorgt voor de veiligheid en bent aandachtig in je verzorgend handelen. Je zorgt voor organisatie en overzicht in het onderhoud en hebt respect voor de verkregen materialen. Je hebt oog voor inrichting en durft deze gepast in te richten met aandacht voor originaliteit.

 

VEREISTE COMPETENTIES : Je bezit een levenslange leerhouding. Je kan omgaan met opgelegde procedures , voert ze uit, volgt ze op en verbeterd waar nodig op een zelfstandige wijze. Je staat in om je verantwoordelijkheid op te nemen binnen de bevoegdheden van de eigen functieomschrijving. Je durft beslissingen te nemen in situaties waarin het risico niet eenduidig in te schatten is en kan op een onderbouwde wijze eenduidig uitspreken over welk standpunt wordt ingenomen of welke actie wordt ondernomen. Je beschikt over de kennis van hygiëne, veiligheid en kwaliteitszorg. Hier bovenop beschikt u over de kennis om op een positieve wijze kindgericht te handelen. Je kan originele en/of vernieuwende oplossing en voorstellen formuleren op het vlak van omgang met ouders, kinderen en anderen, op het vlak van activiteiten,... Je weet deze toe te passen in de dagelijkse praktijk. Je kan structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit geven aan belangrijke taken en problemen. Je durft mee te werken op een constructieve manier aan een gezamenlijke doelstelling, groepssfeer en overleg. Biedt hulp aan problemen, ook al valt de taak niet onder de eigen opdracht. Je stimuleert, ondersteund en helpt kinderen en collega's zich te ontwikkelen, je bent duidelijk en consequent bij het hanteren van regels en het geven van verantwoordelijkheden. Je bezit het vermogen om je te verplaatsen in anderen, begrip en betrokkenheid te tonen en hier op een aangepaste manier naar te handelen. Je wil deel uitmaken van een jong team en groeiende organisatie die een vernieuwende kijk op kinderopvang heeft. Groen, duurzaam en alternatieve omgangsvormen wekken je nieuwsgierigheid wel.

Functieomschrijving verantwoordelijke

 

Als verantwoordelijke staat u zowel in de leefruimten waarbij u een begeleiders taak heeft voor zowel de kinderen als de collega's alsook  administratieve taken. U neemt de leiding van de dagelijkse werking van een team op u en bent het aanspreekpunt voor zowel collega's als controle instanties. Nieuwe collega's begeleid u alsook de nieuwe kinderen die toekomen in de opvang. De administratieve taken beperken zich tot het bijhouden van dossiers, het opstellen van de werkplanning en jaarplanning alsook het beheren en verder uitwerken van het kwaliteitshandboek en risico analyses. U onderhoud een positief contact met de samenwerkende scholen en voorziet en vormingsaanbod voor de begeleiders afhankelijk van de noden in het team. Eveneens staat u in voor het stockbeheer en doet bestellingen en aankopen. U gaat in dialoog met ouders bij specifieke vragen en toets deze af met de huishoudelijke regels, visie en de missie. U gaat hierbij in dialoog met de organisator.

 
Profiel

 

U bezit een levenslange leerhouding en durft nieuwe relaties uit te bouwen die nuttig kunnen zijn voor het opvanginitiatief. U bezit een overtuigingsvermogen waarbij u aangepaste overtuigingsstrategieën durft toe te passen in verschillende voorkomende situaties. Het coachen zit u in het bloed en bezit het geduld om op een positieve doch adequaat wijze anderen te ondersteunen in hun groei en leerproces. U kan omgaan met opgelegde procedures , voert ze uit, volgt ze op en verbeterd waar nodig op een zelfstandige wijze. U staat in om uw verantwoordelijkheid op te nemen binnen de bevoegdheden van de eigen functieomschrijving. U durft beslissingen te nemen in situaties waarin het risico niet eenduidig in te schatten is en kan op een onderbouwde wijze eenduidig uitspreken over welk standpunt wordt ingenomen of welke actie wordt ondernomen. U bent vertrouwt om actieplannen op de stellen voor de organisatie. U hebt kennis van PC-gebruik, pedagogie, ontwikkelingspsychologie, communicatie en actuele vormen van kinderopvang. U beschikt over de kennis van hygiëne, veiligheid en kwaliteitszorg. Hier bovenop beschikt u over de kennis om op een positieve wijze kindgericht te handelen.

 
Persoonsgebonden competenties
 • Samenwerken als hecht team

 • Plannen (= ordenen)

 • Omgaan met stress

 • Resultaatgerichtheid

 • Klantgerichtheid

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

 • Zelfstandig werken

 • Regels en afspraken nakomen

 • Zin voor nauwkeurigheid hebben

 • Leervermogen hebben

 • Creatief denken (Inventiviteit)

 • Bezit een diploma Bachelor Pedagogische Richtingen 

 
Aanbod

38 u werkweek waarvan 30u als begeleider in de leefruimten en 8 u administratief werk op het bureel. Wij voorzien maaltijdcheques en extra fiscale verloningen. Samen met het team maak je de uurroosters op volgens vaste afspraken. Je staat achter een Bottom-Up werkattitude.